ZAKAT TUMBUH BERMANFAAT
Zakat Anda disalurkan untuk modal petani mustahik, pendampingan, pelatihan, dan penguatan pemasaran hasil tani, sehingga membuat mereka berdaya.
Bayar Zakat
Hitung jumlah zakat
penghasilan Anda di sini.
Jumlah Zakat Penghasilan Anda** :

**Jumlah zakat penghasilan dapat berubah setiap bulannya mengikuti perubahan total pendapatan Anda per bulan.
Hitung jumlah zakat Maal Anda selama 1 tahun di sini.
Jumlah Zakat Maal Anda :

Hitung jumlah zakat Fitrah Anda di sini.
Jumlah Zakat Fitrah :
Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram makanan pokok yang biasa dikonsumsi.
Bayar Zakat
Hitung jumlah zakat
penghasilan Anda di sini.
Jumlah Zakat Penghasilan Anda** :

**Jumlah zakat penghasilan dapat berubah setiap bulannya mengikuti perubahan total pendapatan Anda per bulan.
Hitung jumlah zakat Maal Anda selama 1 tahun di sini.
Jumlah Zakat Maal Anda :

Hitung jumlah zakat Fitrah Anda di sini.
Jumlah Zakat Fitrah :
Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram makanan pokok yang biasa dikonsumsi.

Tunaikan Zakat

Jenis Dana
Rp
Profil penyumbang dana
Jenis Dana
USD
Zakat
Zakat Fitrah
Infaq
Zakat
Infaq
Zakat
Infaq
Sedekah